top of page
  • info6790210

Sestava pogodbe pri notarju

Pri notarski pisarni Polke Bošković vsem našim strankam pred pripravo in sestavo pogodbe razložimo pomen zavez, ki jih prevzamejo s podpisom listine oziroma pogodbe. Pri nas lahko uredite vse vrste pogodb in listin kot so pogodbe o ustanovitveni služnosti, najemne, zakupne pogodbe, dednopravne pogodbe, vknjižbena dovoljenja, izbrisna dovoljenja in druge listine.


Naše strokovno delo ima na tem področju izredno pomembno vlogo glede zagotavljanja pravne varnosti, saj zaradi pravilnih in jasno formuliranih pogodbenih določil redkeje prihaja do sporov med strankami.


Svoj termin za sestavo in podpis pogodbe ali druge listine lahko rezervirate s klicem na (05) 630 14 80 ali nam pišete na info@notar-boskovic.si.

22 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page