top of page
  • info6790210

Reševanje sporov – mediacija

Alternativno reševanje sporov ali mediacija postaja del pravne kulture. Po Zakonu o notariatu notarji lahko opravljamo tudi vse oblike alternativnega reševanja sporov kot je mediacija.


Mediacija je neformalen, neobvezujoč in zaupen način reševanja sporov, ko stranke s pomočjo tretje usposobljene osebe, mediatorja, po določenem postopku, same poiščejo tisto rešitev, ki je, znotraj pravno dopustnega, za njih najprimernejša.


Takšna rešitev poveča zadovoljstvo strank, saj stranke same sooblikujejo rešitev, za njih je to hitrejša in cenejša možnost, znotraj mediacije pa je mogoče rešiti tudi še druga sporna razmerja, ki jih v postopku pred sodiščem, zaradi vezanosti sodišča na tožbeni zahtevek, preprosto ni mogoče obravnavati.


Dokazano je, da poravnava, ki jo stranke dogovorijo same zaradi lastne udeležbe in aktivne vloge, ki jo imajo pri tem, prinaša več strpnosti in več odgovornosti. Notar kot oseba javnega zaupanja in mediator skozi alternativno reševanje sporov lahko pripomore, da sprte stranke dosežejo ustrezno poravnavo.


Pri notarski pisarni Polka Bošković lahko svoj termin rezervirate s klicem na telefonsko številko: (05) 630 14 80 vsak delovni dan med 8. in 16. uro, ob sredah smo za vas dosegljivi do 17. ure.

Par, ki sedi drug poleg drugega, notarka Polka Bošković rešuje spor z mediacijo.

23 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page